Dags att anmäla GROT från vinterns avverkning!

Det är nu hög tid att anmäla GROT på hygge inför vårens skotning. En tidig anmälan gör att vi lättare kan planera våra rutter och därmed skota ihop riset tidigt och på bästa sätt. Tag även kontakt om Ni avser skota ris själva eller låta någon annan göra det innan så sker. Detta för att undvika missförstånd och föroreningar i riset när flishuggen kommer. Väl mött i skogen// Skogsbränsle Småland AB