Produktion

Skogsflisning

Vår produktion av skogsflis sker huvudsakligen med egna maskiner och personal anställd i företaget. Detta ger oss stor flexibilitet och större möjligheter att styra produktionen avseende leveranssäkerhet och kvalitet.

Energived

På våra terminaler flisar vi energived som ger en högkvalitativ flis aveseende fraktion och fukthalt. Med vår utrustning kan vi styra flisstorleken efter kundens önskemål. 

Legoflisning

Vi erbjuder flisning på entreprenad gällande skogsflisning och energived på terminal.

Kontakta oss för aktuell prisuppgift!

 

 

 

Anmäla skogsbränsle/Grot

Skogsbränsle

Anmäla energived

Energived

Vill du sälja eller få råd?

Kontakta oss