Tjänster


Inköp

Då efterfrågan på våra produkter ökar är vi i behov av fler och nya leverantörer av råvara. En del av de sortiment vi hanterar presenteras nedan. Kontakta oss gärna för priser eller andra frågor.

Grenar och toppar

Går under samlingsnamnet GROT och avser vanligen avverkningsrester från konventionella slutavverkningar där grenar och toppar läggs i väl anpassade högar. När dessa högar fått torka en tid skotas de ihop i en större risvälta i väntan på flisning. 

Träddelar

Ett allt vanligare förekommande bränslesortiment som ofta kommer från jordbrukslandskapets igenväxningsområden såsom hagmarker, åkerrenar, diken och vägar. Träden, vanligtvis av klenare dimensioner, tas ut hela och läggs i en välta. Även i vissa klenare gallringar/röjningar med stort lövinslag kan detta vara ett intressant sortiment.

Energived

Barr- samt lövved som inte klarar massaindustrins krav på färskhet och gränsen för röta. Transporteras vanligtvis till en av våra bränsleterminaler för flisning på plats.

Skotning av ris

Vi ombesörjer givetvis skotningen av ris och sammarbetar med lokala, duktiga skogsentreprenörer.

 

Försäljning


Leveranser sker vanligen fritt mottagaren och transporteras med containerbil eller flisbil. Vi levererar såväl till stora mottagare t.ex kraftvärmeverk och mindre mottagare t.ex gårdspannor och växthus! Kontakta oss med din förfrågan angående leveranser!

Sortiment

  • Skogsflis(GROT)

  • Stamvedsflis

  • Bark

  • Sågspån

  • RT-Flis(Returträ)

  • Barkmull

  • Täckbark

 

Bränsleterminaler

I verksamheten ingår ett antal terminaler där vi lagrar och förädlar biobränslen. Dessa är i dagsläget belägna i Braås, Lenhovda, Vrigstad, Aneby och Kosta(se karta).  

 

Anmäla skogsbränsle/Grot

Skogsbränsle

Anmäla energived

Energived

Vill du sälja eller få råd?

Kontakta oss