Tjänster


Inköp

Då efterfrågan på våra produkter ökar är vi i behov av fler och nya leverantörer av råvara. En del av de sortiment vi hanterar presenteras nedan. Kontakta oss gärna för priser och andra frågor.

 

Grenar och toppar

Går under samlingsnamnet GROT och avser vanligen avverkningsrester från konventionella slutavverkningar där grenar och toppar läggs i väl anpassade högar. När dessa högar fått torka en tid skotas de ihop i en större risvälta i väntan på flisning. 

 

Okvistad brännved

En allt vanligare förekommande bränsleråvara som ofta kommer från jordbrukslandskapets igenväxningsområden såsom hagmarker, åkerrenar, diken och vägar. Träden, vanligtvis av klenare dimensioner, tas ut hela och läggs i en välta. Även i vissa klenare gallringar/röjningar med stort lövinslag kan detta vara ett intressant sortiment.

 

Energived

Barr- samt lövved som inte klarar massaindustrins krav på färskhet och gränsen för röta. Transporteras vanligtvis till en av våra bränsleterminaler för flisning på plats.

 

Skotning och flisning

Vi ombesörjer skotning av din grot. 

Försäljning


Vi tillhandahåller skogs- och stamvedsflis av de flesta barr- och lövträd.

Leveranser sker fritt mottagaren och transporteras vanligen med containerbil eller flisbil. Vi levererar såväl till stora mottagare t.ex kraftvärmeverk och mindre mottagare t.ex växthus! Kontakta oss med din förfrågan!

 

Produktion


Skogsflisning

Vår produktion av skogsflis sker huvudsakligen med egna maskiner och personal anställd i företaget. Detta ger oss stor flexibilitet och större möjligheter att styra produktionen.

 

Terminalhantering

Vi har terminaler för hantering av flertalet olika bränslesortiment såsom skogsflis och energived i Aneby, Vrigstad, Lenhovda, Braås samt Karlsmåla

 

Anmäla skogsbränsle

Gör anmälan

Anmäla energived

Gör anmälan

Kontakt

Kontakt