Vanliga frågor om att sälja skogsbränslen till oss

Anmäla skogsbränsle/Grot

Skogsbränsle

Anmäla energived

Energived

Vill du sälja eller få råd?

Kontakta oss

Vilka typer av skogsråvara köper ni in?

Vi köper grenar och toppar(sk. GROT) från konventionell avverkning, träddelar från vägar, åkerrenar, hagmarker etc. samt energived.


Vad påverkar skogsbränslets kvalitet?

Skogsbränslets kvalitet påverkas av t.ex. trädslag, tidpunkt för avverkning och ihopkörning samt flisning. Hög densitet och låg fukthalt ger högst energiinnehåll.

 

Var och hur lägger jag bäst upp min risvälta ?

I samband med avverkningen lägger skördaren riset i mindre högar på hygget, och dessa ska helst ligga under några vårmånader så de barrar av och torkar. När det sedan är dags att köra ihop riset ska vältan placeras så luftigt och öppet som möjligt. Likaså är det viktigt att få upp höjden på vältan så vinden drar igenom och påverkan av markfukt blir så liten som möjligt.

 

Kan jag lägga brännved i vältan och i så fall hur tjocka stammar flisar ni?

Våra maskiner hanterar bäst dimensioner på max 70cm i diameter. Det går bra att lägga i brännved/energived , men utgör det en stor del av vältan kan det vara bättre att lägga veden i ena kanten om möjligt. 

 

Hur stora volymer bör jag minst ha och hur mäter jag det?

Vi vill gärna att det åtminstone blir 40m3s(kubikmeter själpt mått) men gärna ett bil och släp, d.v.s ca 120m3s. Ett enkelt sätt att få fram en ungefärlig volym är att räkna enligt följande;

Längden x Bredden x  Höjden x 0,3(Omräkningsfaktor från m3t till m3s)

D.v.s. 20m x 4m x 5m x 0,3 = 120m3s